Edifici d’Habitatges les Bons

Tipus
Residencial

Promotor:
Roc de la Forca S.L

 

Import projecte:
22.000.342 €

 

Superficie:
25.058 m2

 

Inici:
2011